Αλλαγές Τιμολογίου Εργασιών για Νομικά Πρόσωπα, Ατομικές Επιχειρήσεις και Ιδιώτες

13 Ιουλίου 2016

Αγαπητοί πελάτες,

Σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης αναφορικά με τις μεταβολές στο Τιμολόγιο Εργασιών Ιδιωτών, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα μας την 1η Ιουλίου 2016, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ειδικά για τους ήδη υφιστάμενους τρεχούμενους λογαριασμούς Ιδιωτών, οι αναγγελθείσες μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Με εκτίμηση,

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης