Τηλεφωνικό κέντρο

2316008840

At the price of one landline call

Δελτίο Επιτοκίων

Ετήσια επιτόκια για Λογαριασμός FlexSave


 

Συνάλλαγμα  Ελάχιστο υπόλοιπο Επιτόκιο
EUR 1 000 0.35%  

Ετήσια επιτόκια για σταθερές προθεσμιακές καταθέσεις

 

Συνάλλαγμα  Ελάχιστο υπόλοιπο 12 μήνες 18 μήνες 24 μήνες 36 μήνες
EUR/USD 5 000 0.50%  0.55%  0.60%  0.70%


Επιτόκιο σε περίπτωση πρόωρης ανάληψης: Επιτόκιο – 0,00%
 

 

Τρεχούμενοι λογαριασμοί: Επιτόκιο – 0,00%.

 

Όλα τα επιτόκια είναι σε ετήσια βάση και υπολογίζονται στη βάση των 365/360 ημερών