Πόσο καλά γνωρίζετε την τράπεζα όπου αποταμιεύετε τα χρήματά σας;

Ποικίλλουν οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή τράπεζας για τις αποταμιεύσεις σας: επιτόκιο, διαφάνεια, ικανό προσωπικό, φιλικές συστάσεις.

 

Πόσο καλά γνωρίζετε την τράπεζά σας;

Στην ProCredit Bank πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζετε την τράπεζα στην οποία αποταμιεύετε τα χρήματά σας, ποιοι είναι οι πελάτες της, αλλά και η πολιτική της αναφορικά με τις δανειοδοτήσεις, καθώς όταν αποταμιεύετε χρήματα σε μία τράπεζα, υποστηρίζετε ταυτόχρονα και τον συνολικό τρόπο λειτουργίας της.

Γνωρίζετε τους πελάτες της τράπεζάς σας;

Οι εγχώριες επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους – η κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Για τους ιδιώτες πελάτες, δίνεται έμφαση στις αποταμιευτικές υπηρεσίες.Περισσότερα >

Ποιοι είμαστε;

H ProCredit Bank είναι μέλος του ομίλου ProCredit Group, ο οποίος διευθύνεται από την ProCredit Holding, με έδρα τη Γερμανία. Οι μέτοχοι της ProCredit Holding είναι δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα.
Περισσότερα >


 

 

Εάν είστε σίγουροι ότι δεν θα χρειαστεί να προβείτε σε ανάληψη των αποταμιεύσεών σας.