Λογαριασμοί

  • Οι  τρεχούμενοι λογαριασμοί χρησιμοποιούνται για τις καθημερινές συναλλαγές, τις πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφελείας, για πάγιες εντολές, για μεταφορές χρημάτων καθώς επίσης και για να συνδεθούν με χρεωστική κάρτα

  • Ο Λογαριασμός FlexSave σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις καταθέσεις σας ανεξάρτητα, μέσω του τρεχούμενου λογαριασμού σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Τράπεζας ProCredit – ProB@nking.