Λογαριασμοί

  • Σας επιτρέπουν να κάνετε μεταφορές χρημάτων, να ενεργοποιείτε πάγιες εντολές και επιπρόσθετα να κάνετε αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων μέσω της χρεωστικής κάρτας