Πράσινο δάνειο για βελτιώσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Με τα επενδυτικά πακέτα Ενεργειακής Απόδοσης, επιθυμούμε να στηρίξουμε τους επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού, οι οποίοι προτίθενται να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεών τους μέσω της εισαγωγής νέου, σύγχρονου εξοπλισμού.

Επενδύοντας στην ενεργειακή απόδοση, οι πελάτες μας θα είναι σε θέση όχι μόνο να περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αλλά επιπλέον να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα καθώς και να βελτιστοποιήσουν τα κόστη τους σε βάθος χρόνου. Εγκαταστάσεις όπως συστήματα παραγωγής ζεστού νερού και ψύξης θα μειώσουν σημαντικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και θα βελτιστοποιήσουν τις διοικητικές δαπάνες.

Δεδομένου του ευεργετικού τους αντίκτυπου στο περιβάλλον, τα δάνεια στο πλαίσιο του επενδυτικού πακέτου προσφέρονται με προνομιακούς όρους.

Όλες οι επενδύσεις που σχετίζονται με: 

  • βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
  • μείωση εκπομπών CO2
  • παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
  • άλλες δραστηριότητες με ευεργετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον


Παρακάτω, παρατίθενται παραδείγματα επενδύσεων σε κατάλληλα συστήματα διαφορετικού τύπου:

 

 Συστήματα παραγωγής ζεστού νερού

Γνωρίζετε ότι η ηλιακή ακτινοβολία στην ελληνική επικράτεια ξεπερνά τις 1 500 kWh/m2?

Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με αποτέλεσμα η αντικατάσταση του παραδοσιακού σας συστήματος θέρμανσης νερού να αποσβεστεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ηλιακών συλλεκτών - επίπεδη πλάκα και σωλήνας κενού, καθώς αμφότεροι είναι κατάλληλοι για τις κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας.

Περίοδος αποπληρωμής μετά την επένδυση σε ένα νέο επιλεκτικό ηλιακό σύστημα θέρμανσης νερού εξαρτάται από το υφιστάμενο σύστημα:

  • για την αντικατάσταση ηλεκτρικού λέβητα – περίπου 18 μήνες
  • για την αντικατάσταση λέβητα φυσικού αερίου - περίπου 44 μήνες

 

 Συστήματα ψύξης χώρου

Ένα μεγάλο ποσοστό των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος προέρχεται από την ψύξη των χώρων. Ο Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος κλιματισμού κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου ψύξης. Τα περισσότερα από τα συστήματα που έχουν εγκατασταθεί πριν από πέντε ή περισσότερα χρόνια, ανήκουν στην κατηγορία Β του SEER, με βάση την τρέχουσα κατάταξη. Τα σύγχρονα συστήματα επιτυγχάνουν κλάση απόδοσης Α, Α+, Α++ ακόμη και Α+++. Ένα κλιματιστικό κλάσης Α++ καταναλώνει 55% λιγότερη ενέργεια από την κλάση B.

Αντικατάσταση τέτοιου τύπου θα έχει μία περίοδο αποπληρωμής τεσσάρων (4) περίπου ετών από την άμεση εξοικονόμηση χρημάτων.

 

 Φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β) για την παραγωγή της δικής σας ηλεκτρικής ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια, το κόστος επενδύσεων για τα φωτοβολταϊκά μειώθηκε σημαντικά, εν μέσω μίας συγκυρίας αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο είδος επένδυσης ακόμη πιο ουσιώδες, έστω και χωρίς την παροχή ειδικών κινήτρων και κρατικών επιδοτήσεων. Ακόμη και για μία μικρή στέγη επιφάνειας 32 m2 μπορεί να τοποθετηθεί μία εγκατάσταση των 5 kW, η οποία θα παράγει περίπου 6 950 kWh ετησίως.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οριακές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα αποφέρει εξοικονόμηση ύψους 1 200 ΕΥΡΩ ετησίως.

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 2
  Θέρμανση νερού και Κλιματισμός   Θέρμανση νερού, Κλιματισμός και Φωτοβολταϊκάγια
       
   Δαπάνες επένδυσης: 25 000 ΕΥΡΩ περίπου    Δαπάνες επένδυσης: 40 000 ΕΥΡΩ περίπου
   Εξοικονόμηση ενέργειας: 41 000 kWh ετησίως    Εξοικονόμηση ενέργειας: 54 000 kWh ετησίως
   Περίοδος αποπληρωμής: 40 μήνες    Περίοδος αποπληρωμής: 46 μήνες

 

Διάρκεια

Ποσό δανείου, ΕΥΡΩ

10 000

25 000

40 000

Μηνιαία δόση*, ΕΥΡΩ

36 μήνες

312

766

1 220

48 μήνες

243

593

942

60 μήνες

201

489

776

  *Οι μηνιαίες δόσεις βασίζονται σε ετήσιο επιτόκιο 5% πλέον εισφοράς 0,6%(Ν. 128/75).
   Το τέλος τήρησης λογαριασμού συμπεριλαμβάνεται.

 

   Τα επενδυτικά προγράμματα απευθύνονται σε ξενοδοχεία έως 20 δωματίων.