Στεγαστικό δάνειο «Νέα Στέγη»

Σε περίπτωση που έχετε αποφασίσει να αγοράσετε ή να κατασκευάσετε ένα σπίτι για εσάς και την οικογένειά σας, τότε το δάνειο «Νέα Στέγη» είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε.

Εμείς στην τράπεζα ProCredit κατανοούμε ότι η αγορά ενός σπιτιού είναι ένα σημαντικό βήμα, και θα είμαστε δίπλα σας σε όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας.

 

Τα πλεονεκτήματά μας:

 

  • σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 10 χρόνια, προκειμένου να σχεδιάσετε χωρίς άγχος τα έξοδά σας σε βάθος χρόνου
  • αρχική έγκριση – λαμβάνετε έγκριση για χορήγηση δανείου και ακολούθως μπορείτε να επιλέξετε το δικό σας σπίτι ελεύθερα και με ηρεμία

 

Ποσό δανείου Έως ΕΥΡΩ 250.000
Μέγιστη χρηματοδότηση Έως και 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου που παρέχεται ως εμπράγματη ασφάλεια
Νόμισμα ΕΥΡΩ
Περίοδος δανείου Έως και 20 χρόνια

Πάγιο τέλος έρευνας και επεξεργασίας αίτησης

ΕΥΡΩ 250
Τέλος εκταμίευσης Χωρίς χρέωση
Τέλος πρόωρης εξόφλησης (ολική/μερική) μόνο για δάνεια με σταθερό επιτόκιο

1% όταν η αποπληρωμή πραγματοποιείται εντός των πρώτων 12 μηνών.

Χωρίς χρέωση όταν η αποπληρωμή πραγματοποιείται μετά τον 12ο μήνα. 

Τέλος διαχείρισης

Χωρίς χρέωση

Τέλος μεταβολής όρων δανείου 0,50% επί του οφειλόμενου ποσού (ελάχιστη χρέωση 50, μέγιστη 500 νομισματικές μονάδες)
Επιτόκιο Κυμαινόμενο επιτόκιο ή σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 10 χρόνια, σύμφωνα με το Δελτίο Επιτοκίων μας
Εμπράγματη ασφάλεια Προσημείωση υποθήκης επί νεοαποκτηθέντος ακίνητου, ή επί άλλης ακίνητης περιουσίας

Επιλέξτε μεταξύ:

  • Ευθύνη με το σύνολο της περιουσίας
  • Ευθύνη μόνο με τη συσταθείσα εμπράγματη ασφάλεια
Τέλος αποτίμησης παρεχόμενης εμπράγματης ασφάλειας

Παρακαλούμε δείτε το  / Τιμολόγιο Εργασιών της Τράπεζας

Τέλη έκδοσης πιστοποιητικών εγγραφής/άρσης προσημείωσης υποθήκης Παρακαλούμε δείτε το  / Τιμολόγιο Εργασιών της Τράπεζας
Λοιπές προϋποθέσεις

Η ηλικία του δανειολήπτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 67 έτη πριν από τη λήξη της περιόδου του δανείου

 

 

Ποσό δανείου

ΕΥΡΩ 70 000

Περίοδος δανείου  15 χρόνια
Ετήσιο επιτόκιο σε περίπτωση μεταφοράς μισθοδοσίας στην Τράπεζα ελάχιστο 3,50%, EURIBOR 6μήνου πλέον περιθωρίου 3,50% + εισφοράς Ν. 128/75
Ισόποση μηνιαία δόση για τους πρώτους 6 μήνες ΕΥΡΩ 506,44
Συνολικό ποσό αποπληρωμής (κεφάλαιο, τόκοι και έξοδα) ΕΥΡΩ 92 617.15*
Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)  4,01%* 

 

* Συμπεριλαμβανομένων όλων των οφειλόμενων τελών και προμηθειών (συμπ. εφάπαξ τέλος εκτίμησης ακινήτου προς εξασφάλιση /διαμέρισμα/, πάγιο τέλος έρευνας και επεξεργασίας αίτησης, έξοδα σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής/άρσης προσημείωσης υποθήκης, ετήσιο τέλος ασφάλισης ακινήτου, μηνιαίο τέλος τήρησης υπηρεσίας Internet banking.