Υπερανάληψη και Γραμμή Πίστωσης

Αν χρειάζεστε επιπλέον κεφάλαιο κίνησης περιστασιακά, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες υπερανάληψης και γραμμής πίστωσης. Χάρη σε αυτές, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ποσά εντός του εγκεκριμένου πιστωτικού ορίου, κάθε φορά που χρειάζεστε επιπλέον κεφάλαιο, και να πληρώνετε τόκους μόνο επί του ποσού που χρησιμοποιήσατε.

Η υπερανάληψη είναι μία υπηρεσία που συνδέεται με τον λογαριασμό όψεως και σας παρέχει τη δυνατότητα να καλύπτετε τις χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησής σας με ευκολία, έχοντας στη διάθεσή σας ένα συγκεκριμένο ποσό πέρα από το κεφάλαιο που ήδη υπάρχει στον λογαριασμό σας. Το ύψος του ποσού υπερανάληψης καθορίζεται από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας σας. Το ποσό της υπερανάληψης που χρησιμοποιήθηκε μειώνεται αυτόματα, μόλις κεφάλαια παραληφθούν ή κατατεθούν στον λογαριασμό.

Η γραμμή πίστωσης είναι μία υπηρεσία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσετε τις τρέχουσες επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, χωρίς να χρειάζεται να αιτείσθε συνεχώς για δάνεια κατά τη διάρκεια του έτους. Μόλις ένα πιστωτικό όριο εγκριθεί, τα κεφάλαια είναι άμεσα διαθέσιμα, όποτε τα χρειαστεί ο πελάτης. Με μία απλή αίτησή του, τα απαιτούμενα κεφάλαια κατατίθενται στον αντίστοιχο λογαριασμό όψεως.

  • Διεύρυνση γραμμής παραγωγής
  • Εισαγωγή νέων προϊόντων
  • Πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές και υπεργολάβους
  • Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης που προκύπτει από την καθυστερημένη   είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες ή/και το κράτος
  • Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων
  • Ένα πλαίσιο συνεργασίας για χρηματοδότηση υπογράφεται με ισχύ για πέντε (5) χρόνια. Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και η χρήση των υπηρεσιών του υπογεγραμμένου πλαισίου ελέγχονται από την τράπεζα σε ετήσια βάση
  • Το πιστωτικό όριο είναι διαθέσιμο στον τρεχούμενο λογαριασμό της επιχείρησης
  • Ο τόκος για το χρησιμοποιηθέν ποσό  υπολογίζεται μηνιαίως, αρχής γενομένης από την ημέρα που τα κεφάλαια είναι διαθέσιμα
  • Μία μηνιαία προμήθεια χρεώνεται για το αχρησιμοποίητο κεφάλαιο.

Έχετε κάποια απορία ή ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε αίτηση;

Καλέστε μας στο 2316008840με αστική χρέωση