Δελτίο Επιτοκίων

Δελτίο Επιτοκίων

Ετήσια επιτόκια - FlexSave Λογαριασμός

Νόμισμα Επιτόκιο
EUR 0.15%

 

Ετήσια επιτόκια -  για τις απλές καταθέσεις

Νόμισμα
 
Ελάχιστο
υπόλοιπο
3 μηνών
6 μηνών
12   μηνών
24   μηνών
EUR/USD
10 000
1.25%
1.50%
2.00%
2.50%

Επιτόκιο σε περίπτωση πρόωρης ανάληψης  - 0,00%.

 

Τρεχούμενος λογαριασμός: Επιτόκιο - 0,00%.

Όλα τα επιτόκια  είναι σε ετήσια βάση και υπολογίζονται στη βάση 365/360 μέρες.

Τα επιτόκια για εταιρείες με υπόλοιπο άνω των 100.000 ευρώ στους λογαριασμούς τους (τρεχούμενοι λογαριασμοί / προθεσμιακοί / FlexSave) διαπραγματεύονται μεμονωμένα.