Σχετικά με εμάς

H τράπεζα ProCredit είναι μία αναπτυξιακή εμπορική τράπεζα που προσφέρει άριστες υπηρεσίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης και σε ιδιώτες που επιθυμούν την αποταμίευση. Ο τρόπος λειτουργίας μας  διέπεται από έναν αριθμό κύριων αξιών τις οποίες τηρούμε απαρέγκλιτα. Η επικοινωνία μας με τους πελάτες μας διέπεται από  διαφάνεια, δεν προσφέρουμε προϊόντα καταναλωτικής πίστης, προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και προσφέρουμε υπηρεσίες που βασίζονται στην κατανόηση της πραγματικής κατάστασης του πελάτη σε συνδυασμό με μία άρτια οικονομική ανάλυση.

Όσον αφορά τη συνεργασία μας με τους επιχειρηματικούς πελάτες, εστιάζουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς είμαστε πεπεισμένοι ότι  αυτές είναι οι επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας  και συνεισφέρουν ζωτικά στις οικονομίες που δραστηριοποιούνται. Προσφέροντας απλές και προσιτές αποταμιευτικές λύσεις ταυτόχρονα  με  άλλες τραπεζικές υπηρεσίες  και επενδύοντας σημαντικούς πόρους στην οικονομική εκπαίδευση, στόχομας αποτελεί η προώθηση της αποταμιευτικής νοοτροπίας και οικονομικής υπευθυνότητας.

Οι μέτοχοί μας στοχεύουν σε μία βιώσιμη απόδοση της επένδυσής τους μακροπρόθεσμα, αντί της μεγιστοποίησης του κέρδους βραχυχρόνια. Επενδύουμε εκτεταμένα στην εκπαίδευση και την εξέλιξη του προσωπικού μας προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό και αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον  καθώς και να παρέχουμε φιλικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας.