Υπερανάληψη και Γραμμή Πίστωσης

Υπερανάληψη και Γραμμή Πίστωσης

Υπερανάληψη και Γραμμή Πίστωσης

Αν χρειάζεσαι επιπλέον κεφάλαιο κίνησης περιστασιακά, μπορείς να επωφεληθείς από τις υπηρεσίες υπερανάληψης και γραμμής πίστωσης. Χάρη σε αυτές, μπορείς να έχεις πρόσβαση σε ποσά εντός του εγκεκριμένου πιστωτικού ορίου, κάθε φορά που χρειάζεσαι επιπλέον κεφάλαιο, και να πληρώνεις τόκους μόνο επί του ποσού που χρησιμοποίησες.

Η υπερανάληψη είναι μία υπηρεσία που συνδέεται με τον λογαριασμό όψεως και σου παρέχει τη δυνατότητα να καλύπτεις τις χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησής σου με ευκολία, έχοντας στη διάθεσή σου ένα συγκεκριμένο ποσό πέρα από το κεφάλαιο που ήδη υπάρχει στον λογαριασμό σου. Το ύψος του ποσού υπερανάληψης καθορίζεται από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας σου. Το ποσό της υπερανάληψης που χρησιμοποιήθηκε μειώνεται αυτόματα, μόλις παραληφθούν ή κατατεθούν κεφάλαια στον λογαριασμό.

Η γραμμή πίστωσης είναι μία υπηρεσία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσεις τις τρέχουσες επιχειρηματικές σου δραστηριότητες, χωρίς να χρειάζεται να αιτείσαι συνεχώς για δάνεια κατά τη διάρκεια του έτους. Μόλις ένα πιστωτικό όριο εγκριθεί, τα κεφάλαια είναι άμεσα διαθέσιμα, όποτε τα χρειαστεί ο πελάτης. Με μία απλή αίτησή του, τα απαιτούμενα κεφάλαια κατατίθενται στον αντίστοιχο λογαριασμό όψεως.

Πώς δουλεύει

  • Ένα πλαίσιο συνεργασίας για χρηματοδότηση υπογράφεται με ισχύ για πέντε (5) χρόνια. Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και η χρήση των υπηρεσιών του υπογεγραμμένου πλαισίου ελέγχονται από την τράπεζα σε ετήσια βάση
  • Το πιστωτικό όριο είναι διαθέσιμο στον τρεχούμενο λογαριασμό της επιχείρησης
  • Ο τόκος για το χρησιμοποιηθέν ποσό υπολογίζεται μηνιαίως, αρχής γενομένης από την ημέρα που τα κεφάλαια είναι διαθέσιμα
  • Μία μηνιαία προμήθεια χρεώνεται για το αχρησιμοποίητο κεφάλαιο

Επιλέξιμοι σκοποί για χρηματοδότηση

  • Επέκταση γραμμής παραγωγής προϊόντων
  • Υλοποίηση νέων προϊόντων
  • Πληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές και υπεργολάβους
  • Χρηματοδότηση κενών κεφαλαίου κίνησης λόγω καθυστερημένης είσπραξης απαιτήσεων από πελάτες και κρατικούς φορείς
  • Αναχρηματοδότηση τρέχοντων υποχρεώσεων