Δάνειο Πράσινης Επένδυσης

Δάνειο Πράσινης Επένδυσης

Δάνειο Πράσινης Επένδυσης

Το Δάνειο Πράσινης Επένδυσης αποτελεί τον τρόπο μας να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη μίας φιλικής προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης. Καθώς αυτού του είδους οι επενδύσεις δεν στοχεύουν μόνο στην ανάπτυξη μίας επιχείρησης, αλλά λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τα περιβαλλοντολικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, τα συγκεκριμένα πράσινα δάνεια προσφέρονται με προνομιακούς όρους. Για τον λόγο αυτό, έχουμε αναπτύξει μία ειδική μέθοδο για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από τις δραστηριότητες μίας επιχείρησης.

Όλα τα νομικά πρόσωπα, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για το Δάνειο Πράσινης Επένδυσης, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται, και χωρίς διοικητικούς περιορισμούς. Επιπλέον, η υπηρεσία μας είναι διαθέσιμη σε όσους σκοπεύουν να επενδύσουν σε ιδιαίτερα αποδοτικές τεχνολογίες, σε εργοστάσια παραγωγής και εξοπλισμό ή σε υλικά τα οποία θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και θα αυξήσουν την ποιότητα παραγωγής.

Επιλέξιμα έργα

Τα επιλέξιμα πράσινα έργα ταξινομούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

1. Ενεργειακής Απόδοσης - έργα που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν ή βελτιώνουν την παραγωγική ικανότητα:

 • Διάφορα είδη υψηλής απόδοσης εξοπλισμού και μηχανημάτων παραγωγής – CNC μηχανήματα (τόρνοι, κόπτες, κτλ.), ταινιόδρομοι, πρέσες, θάλαμοι βαφής, στεγνωτήρια, καμίνια, φούρνοι, κτλ.
 • Συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης και φωτισμού – υψηλής απόδοσης λέβητες και θερμάστρες, συστήματα κλιματισμού, ψυγεία και καταψύκτες, κεντρικά συστήματα εξαερισμού, φώτα LED  και υψηλής απόδοσης λάμπες φθορίου, συστήματα ελέγχου φωτισμού, λέβητες βιομάζας, κτλ.
 • Βελτιώσεις στη μόνωση και τα παράθυρα των κτιρίων – καινούρια παράθυρα, νέα ή επιπρόσθετη μόνωση
 • Μεταφορικά οχήματα ή αγροτικός εξοπλισμός – οδικοί ελκυστήρες, ελκυστήρες, θεριστικές - αλωνιστικές μηχανές, συστήματα άρδευσης, ψεκαστήρες, κτλ.
 • Υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα για επαγγελματική χρήση

2. Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας - παραγωγή και/ή κατανάλωση ενεργειακών πόρων που είναι ανεξάντλητοι ή μπορούν να αποκατασταθούν γρήγορα:

 • Ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση νερού προς οικιακή χρήση
 • Αντλίες θερμότητας και ολοκληρωμένες γεωθερμικές ενεργειακές λύσεις για θέρμανση και ψύξη
 • Συστήματα παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν βιομάζα και βιοαέριο
 • Υδραυλικές τουρμπίνες
 • Φωτοβολταϊκά πάνελ
 • Ανεμογεννήτριες

3. Μέτρα ευεργετικής επίδρασης στο περιβάλλον

 • Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων – επιχειρήσεις αυτού του τομέα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δανείου για τη χρηματοδότηση των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης
 • Βιολογική παραγωγή – τα μέτρα μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν χρηματοδότηση του κόστους πιστοποίησης
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπολειμμάτων – φίλτρα, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης κοπριάς, κτλ.
 • Μέτρα διατήρησης παράκτιων περιοχών και εδαφών, αναδάσωση και επανακαλλιέργεια κατεστραμμένων περιοχών, κτλ.. 
 • Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης κτιρίων και συστημάτων διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία

Προμηθευτές, ελεγκτές, και άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον τομέα αυτό μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για δάνεια χρηματοδότησης αναγκών κεφαλαίου κίνησης για αγορά εξοπλισμού και υλικών.