Προστασία διαδικτυακών πληρωμών

Προστασία διαδικτυακών πληρωμών

Προστασία πληρωμών μέσω Διαδικτύου

Όλες οι κάρτες που εκδίδονται από την τράπεζα της ProCredit (Βουλγαρία) εγγράφονται αυτόματα στο πρόγραμμα «Verified by Visa», το οποίο αυξάνει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το λογότυπο «Verified by Visa» θα εμφανίζεται στους δικτυακούς τόπους στους οποίους συμμετέχουν οι έμποροι λιανικής. Αυτές οι ιστοσελίδες θα ζητούν από τους πελάτες πρόσθετους κωδικούς πρόσβασης που θα πρέπει να εισάγονται κατά τη διάρκεια πληρωμών μέσω Διαδικτύου.

Για τους εμπόρους διαδικτύου που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Verify by Visa», δεν θα απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης.

Σε περίπτωση πληρωμών μέσω Διαδικτύου σε εμπόρους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Verified by Visa (VbV), η πληρωμή με την κάρτα είτε θα πραγματοποιείται με την εισαγωγή σταθερού κωδικού πρόσβασης (που δημιουργείται αυτόματα) και ενός κωδικού πρόσβασης μίας χρήσης (κωδικός ασφαλείας 3D) είτε θα επιβεβαιώνεται με χρήση PIN /βιομετρικός έλεγχος ταυτότητας μέσω της εφαρμογής για κινητά.

Ο 3D κωδικός ασφαλείας είναι δυναμικός και λαμβάνεται με μήνυμα SMS σε κινητό τηλέφωνο του ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο πληροφοριακό σύστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες:

Κατάλληλο για Όλες τις κάρτες που έχουν εκδοθεί από την τράπεζα της ProCredit (Βουλγαρία).
Κωδικός
Οι πληρωμές επαληθεύονται με χρήση PIN/βιομετρικού ελέγχου ταυτότητας μέσω της εφαρμογής για κινητά ή με δύο κωδικούς πρόσβασης:
 - Σταθερός
 - Δυναμικός – θα σταλεί μέσω SMS και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά για τη συγκεκριμένη πληρωμή που ζητήθηκε.
Σκοπός Αύξηση της ασφάλειας συναλλαγών μέσω Διαδικτύου με κάρτα.
Έξοδα Παρακαλούμε συμβουλέψου το Τιμολόγιο Εργασιών της Τράπεζας