ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: +30 2316008840

Δάνειο για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Δάνειο για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Η ProCredit Bank προσφέρει χρηματοδότηση για την αγορά σταθμού φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ανακαλύψτε μαζί μας τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης την πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον επιλογή μετακίνησης. Μάθετε περισσότερα για τις επιλογές χρηματοδότησης σταθμών φόρτισης! 

Το δάνειο μας προσφέρει:

  • Διάρκεια δανείου έως 7 χρόνια
  • Ελάχιστο ποσό δανείου 2.500 ευρώ
  • Χρηματοδότηση έως και 100% της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για έκδοση αδειών, υλικά και εργασία
  • Κυμαινόμενο επιτόκιο 2,00% + Euribor 3μήνου + εισφορά Ν. 128/75

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

Υπολογισμός Δόσης Δανείου

15000.00 Ευρώ
2500.00 Ευρώ 50000.00 Ευρώ
84 Μήνες
6 Μήνες 84 Μήνες

Μηνιαία δόση 0 Ευρώ / Μήνας

Συνολικό οφειλόμενο ποσό 0 Ευρώ

Ετήσιο ποσοστό χρέωσης (ΕΠΧ) 0 %

ΕΠΧ 0 %

Επιτόκιο 6.56 %

*Ετήσιο ποσοστό χρέωσης

Τέλη
Такса оценка на кредитоспособност фиксирана сума 100.00 Ευρώ
Μηνιαίο τέλος εξυπηρέτησης λογαριασμού 5.00 Ευρώ

Διαδικασία Αίτησης Δανείου

1. Συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα

Είναι σημαντικό για εμάς να κατανοήσουμε πλήρως το είδος της χρηματοδότησης που αναζητάτε, ώστε να σας κάνουμε την αντίστοιχη προσφορά.

2. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά

Να περιμένετε τηλεφώνημα από ένα συνεργάτη μας. 

3. Υπογραφή σύμβασης

Η υπογραφή της σύμβασης θα λάβει χώρα στο υποκατάστημα της PCB στη Θεσσαλονίκη.

4. Εκταμίευση δανείου

Το ποσό του δανείου θα εκταμιευθεί  στο λογαριασμό που διατηρείτε στην ProCredit Bank εντός 24 ωρών από την υπογραφή της σύμβασης.

`

Πλεονεκτήματα Δανείου

Πλεονεκτήματα Δανείου

Γιατί να επενδύσετε στον δικό σας σταθμό φόρτισης;

 

  • Κατά τη φόρτιση σε πρίζα σούκο, μια αυτονομία 200 χλμ (30 kWh) φορτίζεται σε 12 ώρες (2,5 kW/h). Με σταθμό φόρτισης 22 kW, η φόρτιση θα γίνει σε 1 ώρα και 20 λεπτά.
  • Μόνιμη δωρεάν πρόσβαση στο σταθμό φόρτισης.
  • Δυνατότητα ανενόχλητης φόρτισης τη νύχτα.
  • Μείωση κόστους φόρτισης σε σχέση με σταθμούς τρίτων.
  • Πιθανά έσοδα κατά την παροχή πρόσβασης σε εξωτερικούς χρήστες.

Συχνές Ερωτήσεις

Η χρηματοδότηση προορίζεται για όλους όσους επιθυμούν να έχουν δικό τους σταθμό φόρτισης - ιδιοκτήτες ακινήτου, γκαράζ, για δική τους χρήση ή για ενοικίαση. Επίσης για εγκατάσταση σταθμού φόρτισης για επενδυτικό σκοπό σύνδεσης με χειριστή σταθμού φόρτισης. Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Απαιτούνται περισσότερα βήματα για την εγκατάσταση ενός σταθμού φόρτισης: γνώμη σχετικά με τη διαθέσιμη χωρητικότητα ισχύος, σχεδιασμός και επιβεβαίωση για τη διαδρομή καλωδίου, σύνδεση νέας παρτίδας ή αύξηση ισχύος σύμφωνα με τον τρέχοντα ή νέο πίνακα ελέγχου, ηλεκτρικός μετρητής, ασφάλεια, διαδρομή καλωδίου ανάλογα με το μήκος του πίνακας και την ισχύ, το κόστος για την εγκατάσταση. Όλα τα παραπάνω μπορούν να είναι μέρος του ποσού δανεισμού.

Η ProCredit Bank προσφέρει το πρώτο εξειδικευμένο δάνειο με προνομιακούς όρους για την αγορά και εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μέχρι τώρα, για αυτού του είδους επενδύσεων, οι πελάτες βασίζονταν σε καταναλωτική δάνεια ή τυπικά επενδυτικά δάνεια.

Είναι απαραίτητο ο επενδυτής να έχει λάβει προσφορά για το σταθμό που έχει επιλέξει, καθώς και προσφορά για τις σχετικές δαπάνες. Η αγορά του σταθμού και εγκατάσταση μπορεί να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, οπότε είναι απαραίτητο να αποδειχθούν με δικαιολογητικά κοστολόγησης όπως σύμβαση, τιμολόγιο ή απόδειξη.

Η διαδικασία είναι εξ ολοκλήρου ψηφιακή, το ελάχιστο ποσό δανείου είναι χαμηλότερο από το σύνηθες για ένα επενδυτικό δάνειο. Η εξέταση και έγκριση του αιτήματος δανείου είναι γρήγορη, με επιβεβαίωση της καταλληλόλητας της επένδυσης.

Ναι, υπάρχει σχετική επιδότηση μόνο για ιδιώτες. Μαζί με την αίτηση για επιδότηση ηλεκτρικού οχήματος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιδότηση έως 500 ευρώ για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή). Η επιδότηση αυτή ισχύει μόνο για την αγορά του φορτιστή εξαιρουμένων των εξόδων εγκατάστασης και μόνο εφόσον συνδυάζεται με την αγορά ηλεκτρικού οχήματος. Ο ιδιώτης δεν μπορεί να κάνει αίτηση ξεχωριστά μόνο για φορτιστή. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία έγκρισης των επιλέξιμων φορτιστών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της επιδότησης εδώ.