Ενημέρωση πελατών

Αλλαγή Τιμολογίου Υπηρεσιών για Νομικά Πρόσωπα και Ιδιώτες από την 01.06.2023

30.05.2023

Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ακόλουθες αλλαγές στα Τιμολόγια για Ιδιώτες Πελάτες και Νομικά Πρόσωπα της ProCredit Bank (Βουλγαρία) EAD - Κατάστημα Θεσσαλονίκης που τίθενται σε ισχύ από την 01/06/2023 :

  1. Ιδιώτες πελάτες

Χρέωση

Τρέχουσα

Νέα

 Λογαριασμοί

 Άνοιγμα Καταπιστευτικού Λογαριασμού

 

Δεν διατίθεται

 

0,15%, ελαχ.  EUR 250

 Εξερχόμενα εμβάσματα σε άλλη τράπεζα από τρεχούμενο λογαριασμό σε χαρτί:

 - σε χώρες SEPA

 - σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας

 - σε χώρες non SEPA

 

-          EUR 25

-          EUR 25

-          EUR 100

 

 

Δεν διατίθεται

 Διατραπεζικές μεταφορές σε χαρτί

-          EUR 25

Δεν διατίθεται

 Καταθέσεις μετρητών στα Μηχανήματα / Κατάθεση μετρητών μέσω θυρίδας, ATM, μηχανήματος κατάθεσης μετρητών  

-          Μέχρι EUR 1 000 – Δωρεάν

-          Πάνω από EUR 1 000 – 0.4% επί του ποσού που ξεπερνά EUR 1 000

Δωρεάν

 Ανάληψη μετρητών μέσω μηχανημάτων

 -          Ανάληψη μετρητών μέσω ΑΤΜ της τράπεζας

-          Μέχρι  EUR 1 000 – Δωρεάν

-          Πάνω από EUR 1 000 – EUR 1 + 0.6% επί του ποσού που ξεπερνά EUR 1 000

Δωρεάν

 Κάρτες

 -          Χρέωση έκδοσης εντός 3 ημερών

 -          Παραλαβή κάρτας και / ή κωδικού PIN σε διεύθυνση εντός χώρας -  εντός 10 εργάσιμων ημερών

-          Χρέωση για παραλαβή της κάρτας στην τράπεζα  ProCredit  στη Βουλγαρία

-          Παραλαβή κάρτας και / ή κωδικού PIN σε διεύθυνση στο εξωτερικό -  εντός 10 εργάσιμων ημερών

 

-          EUR 5

-          EUR 15

 

-          EUR 50 

-          EUR 125

Δωρεάν

 Κάρτες

 -          Χρέωση ανάληψης από ATM άλλης Τράπεζας

 

-          Εντός χώρας - EUR 1.50

-          Εξωτερικό - EUR 2.5 + 1%

 

-          Χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA) – EUR 1.50

-          Χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA)  – EUR 4

 Κάρτες

 -          Χρέωση για πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών

 

-          Εντός χώρας – δωρεάν

-          Εξωτερικό – 0.5%

 

-          Χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA) – δωρεάν

-          Χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA) – 0.5%

 Χρεώσεις χρηματοδότησης

 -          Άρση εξασφάλισης – νέα χρέωση

Δεν διατίθεται

 

-          EUR 120

 

 

  1. Νομικά πρόσωπα

 Κάρτες

 Χρέωση Ανάληψης από άλλη τράπεζα

 

-          Χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA) – EUR 1.50

-          Χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA)  – EUR 4

 Κάρτες

 Χρέωση για πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών

 

-          Χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA)– δωρεάν

-          Χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA) – 0.5%

 Νομικός έλεγχος τίτλων & έξοδα εξασφάλισης

 Άρση εξασφάλισης– νέα χρέωση

-          EUR 120

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα +302316008840 ή 801 100 71 71.

 

Με εκτίμηση,

ProCredit Bank (Βουλγαρία) EAD – Κατάστημα Θεσσαλονίκης