Νομικές πληροφορίες

Νομικές πληροφορίες

Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD συμφωνεί με τα ακόλουθα:

Χρήση της ιστοσελίδας της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD

Αυτή η σελίδα στο Διαδίκτυο (ιστότοπος) είναι ιδιοκτησία της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD.

Ο σχεδιασμός, η δομή και όλο το περιεχόμενό του αποτελούν αντικείμενο πνευματικών δικαιωμάτων με όλα τα διατηρημένα δικαιώματα και τις νομικές συνέπειες και ανήκουν στην ProCredit Bank (Bulgaria) EAD.

Μπορείτε να προβάλετε ή να εκτυπώσετε σελίδες ή / και ενότητες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζετε τις διατάξεις και τις ενέργειες που επιτρέπονται από το Νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων. Η προβολή ή η αντιγραφή του ιστότοπου της ProCredit Bank δεν σας παρέχει δικαιώματα για οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό. Δεν μπορείτε: να αναπαραγάγετε πλήρως ή εν μέρει, να προωθήσετε ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αλλάξετε, να δημιουργήσετε συνδέσμους ή να χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό αυτόν τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD εκ των προτέρων.

Ο ιστότοπος Διαδικτύου δημιουργείται με γενικό σκοπό πληροφόρησης Ο ιστότοπος παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η ProCredit Bank σε διαφορετικές ομάδες στόχους - πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες. Η ProCredit Bank έχει το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες στον ιστότοπό της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δεδομένων, των συνθηκών, των περιγραφών των υπηρεσιών και των παραδειγμάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Παρόλο που το προσωπικό της ProCredit Bank (Βουλγαρία) καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να παρέχει ακριβείς, διαφανείς και ενημερωμένες πληροφορίες στους ιστοτόπους της, αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα μερικές φορές παραλείψεις για αντικειμενικούς λόγους. Η ProCredit Bank (Bulgaria) EAD δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ζημιών, που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο στην πρόσβασή σας ή στη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στον ιστότοπο παρέχονται από την ProCredit Bank μόνο για προσωπική χρήση και ενημερωτικούς σκοπούς. Εσείς ως χρήστης αυτού του ιστότοπου είστε προσωπικά υπεύθυνοι για την αντίληψη και την ερμηνεία της ακρίβειας, της πληρότητας και της χρησιμότητας των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο.

 

Συνδεδεμένοι ιστότοποι

Η ProCredit Bank (Βουλγαρία) είναι μέρος του ProCredit Group και έχει συμπεριλάβει υπερσυνδέσμους σε ιστότοπους άλλων ιδρυμάτων.

Τίποτα που περιέχεται στον ιστότοπο της ProCredit Bank δεν αποτελεί επένδυση, νομική, φορολογική ή άλλη συμβουλή ούτε πρέπει να βασιστείτε στη λήψη μιας επένδυσης ή άλλης απόφασης. Πρέπει να λάβετε σχετικές και συγκεκριμένες επαγγελματικές συμβουλές πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Το περιεχόμενο των πληροφοριών στους υπερσυνδέσμους και τους συνδεδεμένους ιστότοπους στο Διαδίκτυο δεν αναλύεται από την ProCredit Bank, και ως εκ τούτου δεν φέρει ευθύνη γι 'αυτήν (συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας, της πληρότητας και της πραγματικότητας).

Η ProCredit Bank (Βουλγαρία) EAD δεν εγγυάται χωρίς προβλήματα και αδιάκοπη πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Εμπιστοσύνη

Τίποτα που περιέχεται στον ιστότοπο της ProCredit Bank δεν αποτελεί οικονομική, επενδυτική, νομική ή άλλη συμβουλή ούτε πρέπει να βασιστείτε στη λήψη μιας επένδυσης ή άλλης απόφασης. Θα πρέπει να λάβετε σχετικές και συγκεκριμένες επαγγελματικές συμβουλές, που δίνονται μετά από λεπτομερή οικονομική ανάλυση πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

 

Σημείωση προστασίας απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία etracker (www.etracker.de) για τη συλλογή δεδομένων επισκεπτών για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ανώνυμων προφίλ χρηστών. Τα cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στην τοπική κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Τα cookies καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του etracker δεν θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της προσωπικής ταυτότητας του επισκέπτη της ιστοσελίδας ούτε θα συνδυάζονται με άλλα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον χρήστη ή τον χρήστη του ψευδώνυμου, εκτός εάν αυτό έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων από τον εν λόγω χρήστη. Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να αντιταχθούν στη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων τους στο μέλλον.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον ιστότοπο της ProCredit Bank, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: contact@procreditbank.bg