Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Συνάλλαγμα

29.09.2023

Νόμισμα
Αγορά
Πώληση

GBP

0.883300

0.847800

USD

1.071000

1.042200