Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Συνάλλαγμα

07.12.2023

Νόμισμα
Αγορά
Πώληση

USD

1.090700

1.061000

GBP

0.874600

0.839700