Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο

Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο

Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο

Το τοκοχρεωλυτικό δάνειο είναι κατάλληλο για ατομικές, καθώς και για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, να αποκτήσουν πάγια στοιχεία ενεργητικού ή απλά να χρηματοδοτήσουν την αυξανόμενη ανάγκη τους για κεφάλαιο κίνησης. Τα τοκοχρεωλυτικά δάνεια αποτελούν εφάπαξ χρηματοδότηση, και εξοφλούνται βάσει ενός ειδικά μελετημένου χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής, από εξειδικευμένο σύμβουλό μας. Η συμμετοχή σου στη διαδικασία αίτησης και χορήγησης του δανείου, σού επιτρέπει να επιλέξεις το πότε θα λάβεις τη χρηματοδότηση, καθώς επίσης και να ορίσεις το ποσό της δόσης που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησής σας, αλλά και τη δυνατότητα αποπληρωμής.

Σκοπός του δανείου

Για Κεφάλαιο κίνησης:

  • Εισαγωγή νέων προϊόντων
  • Χρηματοδότηση κενών εισπραξιμότητας, λόγω καθυστερημένων απαιτήσεων
  • Χρηματοδότηση πληρωμών προς προμηθευτές και υπεργολάβους

 

Για Επενδύσεις:

  • Απόκτηση ή αντικατάσταση μηχανημάτων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
  • Απόκτηση ή ανέγερση ακινήτων (γραφείων διοίκησης, εμπορικών ή παραγωγής)
  • Ανακαίνιση ακινήτων (γραφείων διοίκησης, εμπορικών ή παραγωγής)

Αποπληρωμή

  • Βάσει ενός χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής μηνιαίων δόσεων, συμπεριλαμβανομένων τόκων και κεφαλαίου
  • Επιχειρήσεις εποχιακού χαρακτήρα (αγροτικές και τουριστικές) μπορούν να επιλέξουν ένα προσωπικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής