Διοίκηση

Διοίκηση

Εποπτικό Συμβούλιο Αύγουστος 2021

Petar Slavov – Πρόεδρος
Patrick Zeitinger – Μέλος
Gian Marco Felice - Μέλος
H.P.M. (Ben) Knapen - Μέλος
Hubert Spechtenhauser - Μέλος

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Kameliya Mineva, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Η Kameliya Mineva είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Δεκέμβριο του 2019. Πριν από αυτό, είχε διατελέσει υπεύθυνη στο Business Department - Upper Medium Clients της τράπεζας.Ξεκίνησε να εργάζεται στην ProCredit Bank το 2010 ως περιφερειακός Υπάλληλος Δανείων και στη συνέχεια ως Διευθύντρια Υποκαταστήματος. Είχε επίσης διατελέσει μέλος του τμήματος διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου της ProCredit Holding στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Η κα Mineva αποφοίτησε από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Λονδίνου, με ειδίκευση στα οικονομικά. Ακολούθως, απέκτησε το  MBA της από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ. Το 2017 αποφοίτησε επίσης από την Ακαδημία ProCredit στο Φυρτ της Γερμανίας.

 

Rumyana Todorova Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Η  Rumyana Todorova διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας τον Ιούλιο του 2006. Εργάζεται στην ProCredit Bank Bulgaria από την ίδρυση της τράπεζας το 2001. Πριν από τον διορισμό της στο Διοικητικό Συμβούλιο, διετέλεσε διευθύντρια του υποκαταστήματος στο Μπουργκάς, καθώς και επικεφαλής του τμήματος Δικτύου Καταστημάτων.

Η  Rumyana Todorova είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του τμήματος Μάρκετινγκ και  Διοίκησης του Πανεπιστημίου Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας στη Σόφια. Αποφοίτησε από την Ακαδημία της ProCredit, στο Φυρτ της Γερμανίας, το 2008.

 

Reni Peycheva, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Η Reni Peycheva εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας τον Ιανουάριο του 2013. Εργάζεται στην τράπεζα από την ίδρυσή της και είναι η επικεφαλής των κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε επίπεδο καταστημάτων και κεντρικής διοίκησης της τράπεζας.

Η  Reni Peycheva είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας, με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά. Αποφοίτησε από την Ακαδημία της ProCredit στο Φυρτ της Γερμανίας, το 2008.

 

Ivan Dachev, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο  Ivan Dachev διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2017. Ξεκίνησε να εργάζεται στην ProCredit Bank ως λογιστής τον Ιούνιο του 2002, ενώ αργότερα προσχώρησε στην ομάδα που ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών. Στη συνέχεια, κατείχε τις θέσεις του Ανώτερου Ειδικού Κοινοποίησης Δεδομένων, του Ειδικού Ανάλυσης και του Επικεφαλής του τμήματος Οικονομικών.

Ο  Ivan Dachevέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Λογιστική και Ελεγκτική από το Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας της Βουλγαρίας. Αποφοίτησε από την Ακαδημία της ProCredit, στο  Φυρτ της Γερμανίας, το 2011.