Δάνειο EcoMobility

Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρικού οχήματος:

 • μηδενικό τέλος ταξινόμησης, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και μηδενικός φόρος πολυτελείας
 • μέση αυτονομία με μονή φόρτιση μπαταρίας, 280 χλμ για νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αξίας έως 40 000 EUR
 • μηδενικές εκπομπές ρύπων
 • συμβατικός χρόνος φόρτισης μπαταρίας από 4-8 ώρες, με ταχυφορτιστή μεταξύ 20 και 40 λεπτών
 • Χαμηλότερο κόστος συντήρησης σε σχέση με τα συμβατικά οχήματα

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αγοράς αυτοκινήτου με τραπεζικό δάνειο σε σύγκριση με leasing για ηλεκτρικό όχημα:

 • άμεση ιδιοκτησία του οχήματος – δεν απαιτείτε εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη
 • ελευθερία στην επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας 
 • εφάπαξ μεταβίβαση κυριότητας του οχήματος

 

Με το EcoMobility δάνειο μπορείτε να αποκτήσετε ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό όχημα,με προϋπόθεση να έχει ταξινομηθεί λιγότερο από 3 χρόνια πριν και να έχει διανύσει λιγότερα από 50 000 χιλιόμετρα.

 

Τι έχουμε πετύχει;

Το 2015 επενδύσαμε σε 10 ιδιόκτητα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τις ανάγκες μας. Πλέον πάνω από το 60% των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούμε είναι ηλεκτροκίνητα οχήματα.

 


Η επένδυση είναι κατάλληλη για ιδιώτες αλλά και για επιχειρήσεις διαφόρων τύπων.
 

 

Επιχειρήσεις

 

Δικαιούχοι νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και γεωργοί κατ’ επάγγελμα
Ποσό δανείου έως το 100% της αξίας του οχήματος
Νόμισμα EUR
Περίοδος δανείου από 6 μήνες έως 5 χρόνια 
Τέλος αίτησης δανείου

50% του τιμολογίου για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις

(παράδειγμα: για δάνειο έως 200 000 EUR , το τέλος αίτησης δανείου ανέρχεται στα 150 EUR)

Επιτόκιο
 • 3% + εισφορά νόμου 128/75 – προκαταβολή τουλάχιστον το 10%

 • 4% + εισφορά νόμου 128/75 – προκαταβολή μικρότερη του 10%
Τέλος εκταμίευσης  0,3% στο ποσό δανείου, με ελάχιστο 50 EUR
Έξοδα διαχείρισης  0,3% ανά έτος του οφειλόμενου ποσού δανείου, με ελάχιστο 50 EUR
Εγγύηση 
 • ενεχυρίαση του οχήματος
 • συν-οφειλέτης ή άλλη μορφή εξασφάλισης κατόπιν αιτήματος της τράπεζας

 

Ιδιώτες

Δικαιούχοι
 • Ιδιώτες με εισόδημα μόνιμου συμβολαίου εργασίας
 •     
 • Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που θα χρησιμοποιήσουν το δάνειο για καταναλωτικούς σκοπούς
Ποσό δανείου έως το 100% της αξίας του οχήματος
Νόμισμα EUR
Περίοδος δανείου από 6 μήνες έως 5 χρόνια
Τέλος αίτησης δανείου 50 EUR
Τέλος εκταμίευσης δωρεάν
Έξοδα διαχείρισης δωρεάν
Επιτόκιο
 • 3% + εισφορά νόμου 128/75 – προκαταβολή τουλάχιστον το 10%
 • 4% + εισφορά νόμου 128/75 – προκαταβολή μικρότερη του 10%
Εγγύηση
 • εγγυητής ή άλλη μορφή εξασφάλισης κατόπιν αιτήματος της τράπεζας

 

Παράδειγμα δανείου για ιδιώτες

Για ποσό δάνειου “EcoMobility”, ύψους 30 000 EUR, με προκαταβολή 5 000 EUR, περίοδος δανείου 5 χρόνια, ετήσιο επιτόκιο 3,00% + εισφορά, μηνιαία δόση 547,80 EUR, συνολικό ποσό οφειλής (αρχικό κεφάλαιο, επιτόκιο και φόροι) 33 217,94 EUR. Ετήσιο ποσοστό χρέωσης (ΕΠΧ) – 4,17%

Έχετε κάποια απορία ή ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε αίτηση;

Καλέστε μας στο 2316008840 με αστική χρέωση