Δάνειο EcoMobility

Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρικού οχήματος:

 • μηδενικό τέλος ταξινόμησης, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και μηδενικός φόρος πολυτελείας
 • μέση αυτονομία με μονή φόρτιση μπαταρίας, 280 χλμ για νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αξίας έως 40 000 EUR
 • μηδενικές εκπομπές ρύπων
 • συμβατικός χρόνος φόρτισης μπαταρίας από 4-8 ώρες, με ταχυφορτιστή μεταξύ 20 και 40 λεπτών
 • Χαμηλότερο κόστος συντήρησης σε σχέση με τα συμβατικά οχήματα

 

Τα πλεονεκτήματα του plug-in υβριδικού οχήματος:

 • η καλύτερη επιλογή που κινείτε μεταξύ δύο κόσμων – κίνηση με καθαρή ενέργεια ηλεκτρισμού και μεγάλη αυτονομία στην επιλογή υγρού καυσίμου 
 • μηδενικές εκπομπές ρύπων όταν οδηγείτε με την ηλεκτρική λειτουργία
 • δυνατότητα για μία πλήρης ηλεκτρική εμπειρία στα αστικά κέντρα – περίπου 60χλμ (σε σχέση με τα πλήρως υβριδικά με αυτονομία έως 10 χλμ)
 • πλήρης ανεξαρτησία από την ηλεκτρική φόρτιση κατά την διάρκεια μεγάλου ταξιδιού με την επιλογή του υγρού καυσίμου

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αγοράς αυτοκινήτου με τραπεζικό δάνειο σε σύγκριση με leasing, για τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα:

 • άμεση ιδιοκτησία του οχήματος – δεν απαιτείτε εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη
 • ελευθερία στην επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας 
 • εφάπαξ μεταβίβαση κυριότητας του οχήματος

 

Με το EcoMobility δάνειο μπορείτε να αποκτήσετε ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό,με προϋπόθεση να έχει ταξινομηθεί έως 3 χρόνια και να έχει λιγότερα από 50 000 χιλιόμετρα.

 

Τι έχουμε πετύχει;

Το 2015 επενδύσαμε σε 10 ιδιόκτητα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τις ανάγκες μας. Σήμερα το 50% των οχημάτων μας είναι ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά.

 


Η επένδυση είναι κατάλληλη για ιδιώτες αλλά και για επιχειρήσεις διαφόρων τύπων.
 

Επιχειρήσεις

 

Δικαιούχοι νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και γεωργοί κατ’ επάγγελμα
Ποσό δανείου έως το 100% της αξίας του οχήματος
Νόμισμα EUR
Περίοδος δανείου από 6 μήνες έως 5 χρόνια 
Τέλος αίτησης δανείου

50% του τιμολογίου για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις

(παράδειγμα: για δάνειο έως 200 000 EUR , το τέλος αίτησης δανείου ανέρχεται στα 150 EUR)

Επιτόκιο
 • 3% + εισφορά νόμου 128/75 – προκαταβολή τουλάχιστον το 10%

 • 4% + εισφορά νόμου 128/75 – προκαταβολή μικρότερη του 10%
Τέλος εκταμίευσης  0,3% στο ποσό δανείου, με ελάχιστο 50 EUR
Έξοδα διαχείρισης  0,3% ανά έτος του οφειλόμενου ποσού δανείου, με ελάχιστο 50 EUR
Εγγύηση 
 • ενεχυρίαση του οχήματος
 • συν-οφειλέτης ή άλλη μορφή εξασφάλισης κατόπιν αιτήματος της τράπεζας

 

Ιδιώτες

Δικαιούχοι
 • Ιδιώτες με εισόδημα μόνιμου συμβολαίου εργασίας
 •     
 • Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που θα χρησιμοποιήσουν το δάνειο για καταναλωτικούς σκοπούς
Ποσό δανείου έως το 100% της αξίας του οχήματος
Νόμισμα EUR
Περίοδος δανείου από 6 μήνες έως 5 χρόνια
Τέλος αίτησης δανείου 50 EUR
Τέλος εκταμίευσης δωρεάν
Έξοδα διαχείρισης δωρεάν
Επιτόκιο
 • 3% + εισφορά νόμου 128/75 – προκαταβολή τουλάχιστον το 10%
 • 4% + εισφορά νόμου 128/75 – προκαταβολή μικρότερη του 10%
Εγγύηση
 • εγγυητής ή άλλη μορφή εξασφάλισης κατόπιν αιτήματος της τράπεζας

 

Παράδειγμα δανείου για ιδιώτες

Για ποσό δάνειου “EcoMobility”, ύψους 30 000 EUR, με προκαταβολή 5 000 EUR, περίοδος δανείου 5 χρόνια, ετήσιο επιτόκιο 3,00% + εισφορά, μηνιαία δόση 547,80 EUR, συνολικό ποσό οφειλής (αρχικό κεφάλαιο, επιτόκιο και φόροι) 33 217,94 EUR. Ετήσιο ποσοστό χρέωσης (ΕΠΧ) – 4,17%

Έχετε κάποια απορία ή ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε αίτηση;

Καλέστε μας στο 2316008840 με αστική χρέωση