ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: +30 2316008840

Επενδυτικό Δάνειο

Καταναλωτικό Δάνειο

Καταναλωτικά δάνεια για ιδιώτες έως 50.000 ευρώ

Τα καταναλωτικά δάνεια, είναι επενδυτικά δάνεια και αποτελούν την ιδανική λύση για την αγορά οχήματος, για ανάγκες ανακαίνισης και επίπλωσης, καθώς και για προσωπικές ανάγκες ή αναχρηματοδότηση άλλου δανείου.

  • επιτόκιο 8.00% + 0.60% εισφορά Ν. 128/75*
  • Περίοδος αποπληρωμής έως και 10 χρόνια
  • Διαδικασία εξ ολοκλήρου διαδικτυακή
  • Άμεση αξιολόγηση του αιτήματος

        *Το επιτόκιο ισχύει για μεταφορά μισθοδοσίας και για επενδυτικό σκοπό.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

Υπολογισμός Δόσης Καταναλωτικού Δανείου

25000.00 Ευρώ
10000.00 Ευρώ 50000.00 Ευρώ
72 Μήνες
6 Μήνες 120 Μήνες

Μηνιαία δόση 0 Ευρώ / Μήνας

Συνολικό οφειλόμενο ποσό 0 Ευρώ

Ετήσιο ποσοστό χρέωσης (ΕΠΧ) 0 %

ΕΠΧ 0 %

Επιτόκιο 8.60 %

*Ετήσιο ποσοστό χρέωσης

Τέλη
Έξοδα εξέτασης αιτήματος 100.00 Ευρώ
Μηνιαίο τέλος εξυπηρέτησης λογαριασμού 5.00 Ευρώ

Διαδικασία Αίτησης Καταναλωτικού Δανείου

1. Συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα

Είναι σημαντικό για εμάς να κατανοήσουμε πλήρως το είδος της χρηματοδότησης που αναζητάτε, ώστε να σας κάνουμε την αντίστοιχη προσφορά.

2. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά

Να περιμένετε τηλεφώνημα από ένα συνεργάτη μας.

3. Υπογραφή σύμβασης

Η υπογραφή της σύμβασης θα λάβει χώρα στο υποκατάστημα της PCB στη Θεσσαλονίκη.

4. Εκταμίευση δανείου

Το ποσό του δανείου θα εκταμιευθεί στον λογαριασμό που διατηρείτε στην ProCredit Bank εντός 24 ωρών από την υπογραφή της σύμβασης.

`

Πλεονεκτήματα Καταναλωτικού Δανείου

Πλεονεκτήματα Δανείου

Τι χρηματοδοτούμε με ένα καταναλωτικό δάνειο;

Με ένα καταναλωτικό δάνειο μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για net-metering, αγορά οχήματος, ανακαίνιση σπιτιού, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, αναχρηματοδότηση οφειλών σε άλλη τράπεζα, καθώς και άλλες τρέχουσες ανάγκες.

 

Πλεονεκτήματα καταναλωτικού δανείου:

  • Σαφείς και διαφανείς όροι και προϋποθέσεις

 

  • Χρηματοδότηση έως 50.000 ευρώ και περίοδος αποπληρωμής έως και 10 χρόνια

 

  • Ίσόποσες μηνιαίες δόσεις

 

  • Γρήγορη διαδικασία

 

Τι είπαν οι πελάτες μας για εμάς

Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια και μετά το στάδιο έγκρισης/εκταμίευσης του δανείου. Η διαδικασία είναι εύκολη, δεν απαιτεί υπογραφή πολλών εντύπων ούτε ώρες αναμονής στην τράπεζα.

Μαρίνα Στεριανού

Κατερίνη

Μου έκανε εντύπωση η προσωπική προσέγγιση και η προσοχή στη λεπτομέρεια. Οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι ξεκάθαροι, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Ο μισθός μου καταβάλλεται στην τράπεζα και το δάνειο πληρώνεται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να ανησυχώ για την παρακολούθηση των πληρωμών.

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

Θεσσαλονίκη

Σας έχω συστήσει σε άλλους, γιατί προσφέρετε εξαιρετικούς όρους, άμεση εξυπηρέτηση, προσωπική προσέγγιση και ταχύτητα.

Ελένη Αυγενά

Σέρρες

Συχνές Ερωτήσεις

Η διαδικασία αίτησης δανείου είναι γρήγορη και εύκολη. Συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της τράπεζας. Θα λάβετε τηλεφώνημα από έναν τραπεζικό σύμβουλο, ο οποίος και θα σας εξηγήσει οτιδήποτε σχετίζεται με το δάνειο.

Για να υποβάλετε αίτηση δανείου στη ProCredit Bank, θα πρέπει να είστε Έλληνας πολίτης με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα και κάτοχος ταυτότητας. Είναι σημαντικό να έχετε τακτικό εισόδημα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στην Ελλάδα, καθώς και καλή πιστοληπτική ικανότητα. Όταν κάνετε αίτηση για δάνειο, συνήθως λαμβάνουμε υπόψη το εισόδημα ολόκληρου του νοικοκυριού σας, γεγονός που βελτιώνει τις πιθανότητες έγκρισης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι διαφανείς και ξεκάθαροι. Υπάρχει μόνο ένα έξοδο για το επενδυτικό δάνειο. Είναι 100 Ευρώ και καταβάλλεται προκαταβολικά.

Δεν απαιτείται ασφάλεια για το δάνειο.

Το δάνειο αποπληρώνεται σε μηνιαίες δόσεις αυτόματα από τη μισθοδοσία σας σε προκαθορισμένη ημερομηνία.

 

1.00% όταν η διάρκεια του ανεξόφλητου δανείου είναι μεγαλύτερη από 1 έτος.

0.50% όταν η διάρκεια του δανείου είναι μικρότερη από 1 έτος.