Δελτίο Επιτοκίων

Δελτίο Επιτοκίων

Για καταθέσεις και λογαριασμούς

Ετήσια επιτόκια για Λογαριασμός FlexSave

Συνάλλαγμα  Ελάχιστο υπόλοιπο Επιτόκιο
EUR 0 0.30% 

 

Ετήσια επιτόκια για σταθερές προθεσμιακές καταθέσεις

Συνάλλαγμα 

Ελάχιστο

υπόλοιπο

3 μήνες 6 μήνες 12 μήνες 24 μήνες
EUR/USD 5 000 1.25%* 1.50%*   2.00%*  2.25%*


Επιτόκιο σε περίπτωση πρόωρης ανάληψης: Επιτόκιο – 0,00%
*Προνομιακοί όροι έως 30.04.2024 

Τρεχούμενοι λογαριασμοί: Επιτόκιο – 0,00%.

Όλα τα επιτόκια είναι σε ετήσια βάση και υπολογίζονται στη βάση των 365/360 ημερών.

Τα επιτόκια για ιδιώτες με υπόλοιπο άνω των 100 000 ευρώ στους λογαριασμούς τους (τρέχοντες λογαριασμοί / προθεσμιακοί / FlexSave) διαπραγματεύονται μεμονωμένα.

Για Δάνεια

Στεγαστικό δάνειο “New Home” (Νέα Στέγη)

Το στεγαστικό δάνειο «Νέα Στέγη» είναι διαθέσιμο σε ΕΥΡΩ. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ένα κυμαινόμενο επιτόκιο που θα προσαρμόζεται σύμφωνα με το σημείο αναφοράς στην αρχή κάθε 3μηνης περιόδου, και σε ένα επιτόκιο που θα παραμένει σταθερό για τα πρώτα 5 χρόνια.

 

Όλα τα επιτόκια υπολογίζονται ετησίως.

  Κυμαινόμενο επιτόκιο Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 5 χρόνια
ΕΥΡΩ EURIBOR 3μήνου + περιθώριο 1.20%, συνολικά όχι λιγότερο από 2.80%+ 0,12 εισφορά Ν. 128/75 3.50% + 0,12 εισφορά Ν. 128/75

Τα επιτόκια είναι διαθέσιμα μόνο σε πελάτες που μεταφέρουν τη μισθοδοσία τους στην Τράπεζα και ευθύνονται απεριόριστα, ήτοι με το σύνολο της περιουσίας τους.

 

Παράδειγμα 1

Για στεγαστικό δάνειο «Νέα Στέγη» ποσού ΕΥΡΩ 70 000, με μεταφορά μισθοδοσίας και περίοδο αποπληρωμής 15 ετών, ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο 2,80% κατ’ ελάχιστον, αποτελούμενο από EURIBOR 3μήνου + περιθώριο 1.20%, συνολικά όχι λιγότερο από 2.80%+ 0,12 εισφορά Ν. 128/75, πάγιο τέλος έρευνας και επεξεργασίας αίτησης δανείου ΕΥΡΩ 300,00: ισόποσες μηνιαίες δόσεις ΕΥΡΩ 484.27 για τους πρώτους 6 μήνες, συνολικό οφειλόμενο ποσό (κεφάλαιο, τόκοι και έξοδα) ΕΥΡΩ 86 639,57. Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) - *** 3,30 %.

 

Παράδειγμα 2

Για στεγαστικό δάνειο «Νέα Στέγη» ποσού ΕΥΡΩ 50 000, με μεταφορά μισθοδοσίας και περίοδο αποπληρωμής 12 ετών, 3,50% + 0.12% εισφορά Ν. 128/75 σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 5 χρόνια, πάγιο τέλος έρευνας και επεξεργασίας αίτησης δανείου ΕΥΡΩ 300,00: ισόποσες μηνιαίες δόσεις ΕΥΡΩ 429,84 για τα πρώτα 5 χρόνια, συνολικό οφειλόμενο ποσό (κεφάλαιο, τόκοι και έξοδα) ΕΥΡΩ 61 899,84. Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) - *** 4,20 %.

 

*** Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης συμπεριλαμβάνει: τέλος εκτίμησης εμπράγματης ασφάλειας /διαμέρισμα/, έξοδα σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής/άρσης προσημείωσης υποθήκης, πάγιο τέλος έρευνας και επεξεργασίας αίτησης δανείου, ετήσιο τέλος ασφάλισης ακινήτου μηνιαίο τέλος τήρησης υπηρεσίας Internet banking.