ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: +30 2316008840

 Όριο Υπερανάληψης FlexFund

Όριο Υπερανάληψης FlexFund

 • Χωρίς έξοδα αίτησης και εκταμίευσης
 • Ετήσιο επιτόκιο 7,75% + εισφορά 0,6% σταθερό για ολόκληρη την περίοδο
 • Έως 5.000€
 • Πλήρης ηλεκτρονική διαδικασία
 • Χωρίς ετήσια έξοδα

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

Διαδικασία Αίτησης Δανείου

1. Συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα

Είναι σημαντικό για εμάς να καταλάβουμε περισσότερα για εσάς προκειμένου να εγκρίνουμε την υπερανάληψη.

2. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά

Να περιμένετε τηλεφώνημα από ένα συνεργάτη μας.

3. Υπογραφή σύμβασης

Υπογραφή της σύμβασης ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

4. Λήψη υπερανάληψης

Το εγκεκριμένο ποσό θα χορηγηθεί στον τρεχούμενο λογαριασμό σας.

`

Πλεονεκτήματα Δανείου

Πλεονεκτήματα Δανείου
 • Το προϊόν υπερανάληψης FlexFund είναι ένα δάνειο με προεγκεκριμένο όριο με βάση το εισόδημά σας.
 • Το ποσό είναι διαθέσιμο απευθείας στον τρεχούμενο λογαριασμό σας.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εγκεκριμένο όριο για πληρωμή σε τερματικό POS, καθώς και για αναλήψεις από ATM.
 • Το επιτόκιο υπολογίζεται μόνο στο χρησιμοποιηθέν ποσό.
 • Η αποπληρωμή γίνεται αυτόματα με την είσπραξη μισθού ή άλλου τακτικού εισοδήματος.
 • Για την ανανέωσή του δεν απαιτείται επίσκεψη στο υποκατάστημα της Τράπεζας.

 

Παράδειγμα

Υπηρεσία υπερανάληψης FlexFund για ποσό 3.000 ευρώ με  διάρκεια δανείου 1 έτος και  ετήσιο επιτόκιο 7,75% + 0,6% εισφορά του Ν. 128/1975.   Το επιτόκιο που εφαρμόζεται στην αποπληρωμή του χρησιμοποιηθέντος ποσού είναι 8,35%. Συνολικό ποσό οφειλής (κεφάλαιο, τόκοι και προμήθειες) 3.250,54 ευρώ με την παραδοχή της χρήσης του συνολικού ποσού για όλη την περίοδο και της εφάπαξ αποπληρωμής του κεφαλαίου την τελευταία ημέρα αποπληρωμής. Συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (APRC) – 10,86%.

 

Τι είπαν οι πελάτες μας για εμάς

Χάρη στο προϊόν υπερανάληψης FlexFund, εξοικονομώ πολύ χρόνο και περιττό κόπο. Κατάφερα να ασχοληθώ με την αγαπημένη μου δραστηριότητα.

Άννα Παπασωτηρίου

Θεσσαλονίκη

Το προϊόν μοιάζει με ένα επιπλέον πορτοφόλι που σε σώζει σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Το επιτόκιο είναι χαμηλό και το καλύτερο είναι, ότι εξοφλείται αυτόματα όταν λαμβάνω τον μισθό μου.

Παναγιώτης Αναστασίου

Κατερίνη

Λόγω του αυξημένου κόστους ζωής, ειδικά το χειμώνα, ο λόγος που πλήρωσα έγκαιρα τους τρέχοντες λογαριασμούς του σπιτιού ήταν ο λογαριασμός FlexFund.

Ιωάννα Παππά

Σέρρες

Συχνές Ερωτήσεις

Για να επωφεληθείτε από το προϊόν υπερανάληψης FlexFund, πρέπει να διαθέτετε τρεχούμενο λογαριασμό Active ή ProGreen στην ProCredit Bank για να λαμβάνετε τακτικό μηνιαίο εισόδημα.

Εάν είστε νέος πελάτης, θα καταθέσουμε το ποσό του εγκεκριμένου ορίου απευθείας στον τραπεζικό σας λογαριασμό αφού λάβετε το τακτικό εισόδημα στον λογαριασμό σας για δύο συνεχόμενους μήνες.

Για υφιστάμενους πελάτες, το ποσό εκταμιεύεται μετά την υπογραφή της σύμβασης σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση υπερανάληψης καταναλωτών FlexFund.

Δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις που σχετίζονται με το προϊόν υπερανάληψης FlexFund.